Servicii corporative:

Servicii de înființare de societăți

 • Întocmirea documentelor necesare
 • Depunerea dosarului la Registrul Comerțului și obținerea rezervării de denumire
 • Întocmirea Actului Constitutiv și a altor documente relevante

Deschiderea și gestionarea conturilor bancare

 • Introducere la bănci de top
 • Deschiderea și exploatarea conturilor bancare
 • Asistență în organizarea facilităților de e-banking

Servicii administrative pentru societăți

 • Crearea tuturor documentelor legate de societate, în format fizic și digital; furnizorii acestor documente pot fi contabili, avocați, proprietari de imobile, alți furnizori de servicii, bănci
 • Consiliere cu privire la orice modificare a termenelor obligatorii pentru adoptarea și/sau depunerea situațiilor financiare ale societății
 • Păstrarea documentelor locale originale ale societății, inclusiv punerea acestora la dispoziție pentru inspecție, la cererea clientului
 • Redactarea tuturor documentelor necesare pentru adoptarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, utilizarea profitului/pierderii (inclusiv distribuirea dividendelor), descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație și alte aspecte abordate în mod normal la adunările generale anuale
 • Transmiterea documentelor societății, pentru semnare, la consultantul/departamentul juridic al clientului, indicând cine trebuie să semneze, formatul oricăror semnături sau legalizări necesare, numărul de originale necesar, detalii cu privire la returnarea originalelor
 • Elaborarea și depunerea tuturor declarațiilor obligatorii ale societății (cu excepția declarațiilor fiscale de orice fel) care pot fi solicitate în legătură cu deciziile acționarilor/asociaților, adunările generale anuale și/sau adoptarea situațiilor financiare
 • Încărcarea copiilor tuturor documentelor societății și ale declarațiilor pregătite în temeiul angajamentului față de client în sistemul de evidență electronică indicat de client, menținând astfel la zi sistemul de evidență electronică
 • Rapoarte lunare privind situația generală, în format electronic (de exemplu, fișier Excel), care să prezinte adoptarea/semnarea/statusul depunerii situațiilor financiare
 • Participarea principalei persoane de contact la convorbiri regulate (lunare) de analiză a progresului

Servicii de domiciliere, gestionare a corespondenței și redirecționare

 • Sedii sociale pentru societățile constituite recent
 • Gestionarea corespondenței
 • Linii de telefon/fax și adrese de e-mail separate
 • Birouri complet echipate

Servicii de administrare

 • Serviciile de administrare includ un administrator persoană juridică și/sau una sau mai multe persoane fizice numite în funcția de administrator al societății
 • Semnarea tuturor documentelor necesare societății
 • Găzduirea și coordonarea a două întruniri ale consiliului de administrație pe an, pregătirea de dosare de lucru complete pentru consiliu (BEPS – cerință de sediu administrativ efectiv)

Servicii escrow

 • Găsim soluții specifice pentru escrow în orice situație, cu scopul de a atenua riscul financiar la încheierea tranzacțiilor, mai ales atunci când una sau mai multe părți sunt situate în jurisdicții diferite

Societăți de tip shelf

 • Oferim societăți de tip shelf (companii gata constituite) înregistrate în România în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv orice cerințe contabile sau fiscale

Servicii de management

 • Pregătirea și documentarea dosarelor de lucru ale consiliului de administrație în colaborare cu consultantul juridic/fiscal al clientului

Servicii fiduciare

 • Crearea și administrarea de fiducii
 • Structurarea și protejarea activelor
 • Semnarea documentelor aferente fiduciei
 • Asigurarea unei game largi de fiduciari
 • Consultanță privind jurisdicția și tipul de structură fiduciară
 • Pregătirea de structuri eficiente din punct de vedere fiscal
 • Consolidarea activelor și diminuarea riscurilor
1000 caractere rămase