Servicii de contabilitate:

Contabilitate statutară:

  • Servicii de contabilitate, elaborarea bugetelor, contabilitate de gestiune și analize financiare periodice, asistență temporară sau part-time în domeniul contabilității, crearea și implementarea de sisteme contabile, pregătirea manualelor de proceduri contabile, întocmirea și depunerea la autoritățile competente a situațiilor financiare anuale sau intermediare, în conformitate cu standardele contabile din România.

Verificare contabilă:

  • Verificări contabile și due diligence.

Consultanță contabilă:

  • Consultanță pe probleme contabile cu privire la tranzacțiile de fuziune și achiziție, precum și în procesele zilnice.

Rapoarte de expertiză contabilă:

  • Emiterea de rapoarte de expertiză contabilă necesare pentru procedurile Registrului Comerțului, precum majorarea capitalului social sau conversia creanțelor în capital.

IFRS și raportare de gestiune:

  • Pregătirea situațiilor financiare conform Standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), proiecte de conversie conform IFRS.

Gestionarea numerarului și administrare:

  • Pregătirea documentelor de plată, obținerea extraselor de cont în mod regulat, tranzacții bancare online, asistență în relația cu banca pentru diverse servicii precum completarea documentelor solicitate pentru creditare și plasarea titlurilor de valoare.
1000 caractere rămase