Servicii de salarizare:

 • Procesarea lunară a salariilor, inclusiv ajustări retroactive, soluții automate pentru importul datelor salariale;
 • Servicii de depunere a declarațiilor fiscale – pregătirea și depunerea tuturor declarațiilor fiscale și a declarațiilor de asigurări sociale lunare,  a formularelor fiscale anuale;
 • Plata directă a salariilor și a impozitelor prin internet banking;
 • Pregătirea dosarului de plată a salariilor și a ordinelor de plată pentru taxele salariale;
 • Evidențe contabile în formatul necesar pentru import direct în software-ul de contabilitate;
 • Rapoarte standard și personalizate;
 • Corespondența cu agențiile fiscale locale în numele clienților;
 • Asistență în cadrul inspecțiilor muncii;
 • Soluții de impozitare individuale și consultanță în ceea ce privește legislația muncii;
 • Consultanță în vederea îmbunătățirii procesului de salarizare;
 • Conformitate legislativă – actualizarea permanentă a software-ului de salarizare în funcție de modificările legislative, emiterea newsletter-ului de salarizare;
 • Pregătirea documentelor de personal: contracte de muncă, acte adiționale, formulare de reziliere și menținerea la zi a dosarelor de personal;
 • Pregătirea și completarea cu toate modificările necesare, în timp util, a registrului electronic al salariaților;
 • Întocmirea, adaptarea și revizuirea Manualului de personal;
 • Asistarea clienților la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de companie;
 • Analiza salarizării din punct de vedere fiscal și controlul dosarelor de personal;
 • Traininguri de salarizare personalizate, în funcțiile de nevoile și cerințele clientului, seminare.

Servicii de resurse umane:

 • Recrutare: planificarea și gestionarea procesului;
 • Evaluarea performanței și a personalului;
 • Consultanță cu privire la motivarea și fidelizarea angajaților;
 • Evaluarea satisfacției angajaților și sondaje de opinie în rândul angajaților;
 • Programe de formare a aptitudinilor personale și sociale și consultanța aferentă;
 • Controlul Resurselor Umane;
 • Scăderea costurilor de personal, reduceri de personal;
 • Evaluarea și diagnosticarea organizației;
 • Modificări organizaționale: reorganizare și restructurare.
1000 caractere rămase